Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Sản phẩm  |  Liên hệ  |  FAQ  |
Trang chủ
Tin tức
 Máy In
 Máy Fax
 Máy Photocopy
 Máy Photocopy Màu
 Máy Đa Chức Năng
 Máy Chiếu
 Máy Scan
 Máy Hủy Giấy
 Máy Đếm Tiền
 Máy Vi Tính
 Photocopy Nh.khẩu giá rẻ
 Cho Thuê Máy Photocopy Xịn
 Mực in và linh kiện
 Mực In Liên Tục gắn thêm
 Sửa Chữa B.Trì & Nạp Mực
Câu hỏi thường gặp
Liên Hệ


  SẢN PHẨM MỚI


 SẢN PHẨM

   Mực in laser 15A
 • Mã mực: HP Cartridge C7115A
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP15A )
 • Máy dùng: HP LaserJet 1000, 1200, 3330, 3380
 • Dung lượng: in được 2.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in LASER 85A

 • Mã mực:  HP Cartridge CE285ANEW
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP85A )
 • Máy dùng: HP LaserJet Pro P1102, P1102w, M1212nf, M1132 (Series)
 • Dung lượng:1.600 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 35A
 • Mã mực: HPCartridge CB435A 
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP35A )
 • Máy dùng: HP LaserJet P1005, P1006 Printer (Series)
 • Dung lượng: 1.500trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%  
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM) 
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 78A
   
 • Mã mực: HP Cartridge CE278ANEW
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP78A )
 • Máy dùng: HP LaserJet Pro P1606dn, P1566, M1536dnf (Series)
 • Dung lượng: 2.100 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10% 
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 55A
 • Mã mực:  HP Cartridge CE255A NEW
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP55A )
 • Máy dùng: HP LaserJet P3015 Printer (Series)
 • Dung lượng: 6.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM) 
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 160.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 240.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 170.000đ/bộ
 •    Mực máy in laser 05A
 • Mã mực:  HP Cartridge CE505A NEW
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP05A )
 • Máy dùng: HP LaserJet P2035, P2055 Printer (Series)
 • Dung lượng2.300 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM) 
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 64A
 • Mã mực: HP Cartridge CC364A NEW
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP64A )
 • Máy dùng: HP LaserJet P4014, P4015, P4515 Printer (Series)
 • Dung lượng: 10.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 320.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 260.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 180.000đ/bộ
 •    Mực in laser 45A
 • Mã mực: HP Cartridge Q5945A
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP45A )
 • Máy dùng: HP LaserJet 4345MFP Printer (series)
 • Dung lượng:  18.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 400.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 320.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 220.000đ/bộ
 •    Mực in laser 49A
 • Mã mực: HP Cartridge Q5949A
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP49A )
 • Máy dùng: HP LaserJet 1160, 1320, 3390, 3392
 • Dung lượng 2.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 36A
 • Mã mực: HP Cartridge CB436A 
 • Loại mực: Laser trăng đen ( Part HP36A )
 • Máy dùng: HP LaserJet M1522n, P1505, M1120n Printer (Series)
 • Dung lượng:  2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-CM) 
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 53A
 • Mã mực: HP Cartringde Q7553A
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP53A )
 • Máy dùng: HP LaserJet M2727nf, P2015, P2014n Printer (Series)
 • Dung lượng:  3.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 70A
 • Mã mực: HP Cartridge Q7570A
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP70A )
 • Máy dùng: HP LaserJet P5025, P5035 Printer (Series)
 • Dung lượng:  15.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 240.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 240.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 180.000đ/bộ


 •    Mực in laser 51A
   
 • Mã mực: HP Cartridge Q7551A
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP51A )
 • Máy dùng:HP LaserJet P3005, M3027, M3035(Series)
 • Dung lượng:6.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 240.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 260.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 180.000đ/bộ
 •    Mực in laser 12A
 • Mã mực: HP Cartridge Q2612A
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP12A )
 • Máy dùng: HP LaserJet 1012, 1018, 1020, 1022, 3050, 3052, 3055, 1319f, M1005. 1010
 • Dung lượng:  2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 92A
 • Mã mực: HP Cartridge C4092A
 • Loại mực: Laser trắng đen ( Part HP92A )
 • Máy dùng: HP LaserJet 1100, 3220 All in o­ne (Series)
 • Dung lượng:  2.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 80.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 13A
 • Mã mực: HP Cartridge Q2613A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: HP LaserJet 1300 Printer (Series)
 • Dung lượng: 2.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 100.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 180.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 27A
 • Mã mực:  HP Cartridge C4127A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: HP LaserJet 4000, 4050 Printer (Series)  
 • Dung lượng: 6.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%  
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 160.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 240.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 10A
 • Mã mực: HP Cartridge Q2610A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: HP LaserJet 2300d Printer (Series)
 • Dung lượng6.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%

 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 240.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 240.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 120.000đ/bộ
 •    Mực in laser 11A
 • Mã mực: HP Cartridge Q6511A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: HP LaserJet 2420, 2430 Printer (Series)
 • Dung lượng6.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 240.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 200.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 100.000đ/bộ
 •    Mực in laser 29X
 • Mã mực: HP Cartridge C4129X
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: HP LaserJet 5000, 5100 Printer (Series)
 • Dung lượng: 10.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 240.000đ/lần bơm
 • Thay Drum: giá 420.000đ/cây
 • Thay gạt: giá 180.000đ/bộ
 •    Möïc in laser 16A
 • Mã mực : HP Cartridge Q7516A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: HP LaserJet 5200 Printer (Series)
 • Dung lượng: 12.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser 82X
 • Mã mực: HP Cartridge C4182X
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: HP LaserJet 8100, 8150MFP Printer (Series)
 • Dung lượng20.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser 39A
 • Mã mực: HP Cartridge Q1339A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: HP LaserJet 4300 Printer (Series)
 • Dung lượng: 18.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser 96A
 • Mã mực:  HP Cartidge C4096A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: LaserJet 2100se, 2200d
 • Dung lượng: in được 5.000 trang
 • lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Bảo hành: hết mực
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in 61A
 • Mã mực: HP Cartridge C8061A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: LaserJet 4100
 • Dung lượng: in được 6.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm thuế vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser 42A
 • Mã mực : HP Cartridge Q5942A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: LaserJet 4240, 4250, 4350
 • Dung lượng: in được 10.000trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser 38A
 • Mã mực: HP Cartridge Q1338A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: LaserJet 4200
 • Dung lượng: in được 12.000trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser 43X
 • Mã mực: HP Cartridge C8543X
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng:LaserJet 9000, 9040, 9050
 • Dung lượng: in được 30.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: gía chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: tận nơi miễn phí (Tp HCM)
 •    Mực in laser 09A
 • Mã mực: HP Cartridge C3909A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: LaserJet 5si, 8000
 • Dung lượng: in được 15.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser 24A
 • Mã mực HP Cartridge Q2624A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: LaserJet 1150
 • Dung lượng: in được 2.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: tận nơi miễn phí (Tp HCM)
 •    Mực in laser 98A
 • Mã mực: HP Cartridge 92298A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: LaserJet 4 Plus, LaserJet 5
 • Dung lượng: in được 6.800 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser 00A
 • Mã mực: HP Cartridge C3900A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: LaserJet 4V
 • Dung lượng: 8.100trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi Tp HCM)
 •    Mực in laser 74A
 • Mã mực: HP Cartridge 92274A
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: Laserjet 4L, 4ML, 4P, 4MP
 • Dung lượng: 3.350trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu CE272A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE272A Magenta
 • Loại mực: Laser màu vàng
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP5525N, CP5525DN, CP5525XH
 • Dung lượng: 15.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Liên Bảo Minh

  192 Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  199/16 - 199/18 Đặng Văn Bi , Thủ Đức
  48 Đường 359, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM
  811 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2,Tp.HCM
  Tel: 0903763900 - (08)22305551, (08)37224541 - (08)37281435 Fax:(08)37224513
  locricoh06@gmail.com

  Lượt truy cập : 1507287

  Copyright © 2008 Lien Bao Minh Co.,Ltd - Website designed by Galace.Net