Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Sản phẩm  |  Liên hệ  |  FAQ  |
Trang chủ
Tin tức
 Máy In
 Máy Fax
 Máy Photocopy
 Máy Photocopy Màu
 Máy Đa Chức Năng
 Máy Chiếu
 Máy Scan
 Máy Hủy Giấy
 Máy Đếm Tiền
 Máy Vi Tính
 Photocopy Nh.khẩu giá rẻ
 Cho Thuê Máy Photocopy Xịn
 Mực in và linh kiện
 Mực In Liên Tục gắn thêm
 Sửa Chữa B.Trì & Nạp Mực
Câu hỏi thường gặp
Liên Hệ


  SẢN PHẨM MỚI


 SẢN PHẨM

   Mực in phun EPSON T673600
 • Mã mực: Mực Epson T673600
 • Loại mực: Light Magenta (T6736)
 • Máy dùng: Epson L800
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu T653500
 • Mã mực: Mực Epson T673500
 • Loại mực: Light Cyan (T6735)
 • Máy dùng: Epson L800
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu T673400
 • Mã mực: Mực Epson T673400
 • Loại mực: Yellow (T6734)
 • Máy dùng: Epson L800
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Máy in phun màu EPSON T673600
 • Mã mực: Mực Epson T673300
 • Loại mực: Magenta (T6733)
 • Máy dùng: Epson L800
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON T673200
 • Mã mực: Mực Epson T673200
 • Loại mực: Cyan (T6732)
 • Máy dùng: Epson L800
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON T673100
 • Mã mực: Mực Epson T673100
 • Loại mực: Black (T6731)
 • Máy dùng: Epson L800
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON T664400
   
 • Mã mực: Mực Epson T664400
 • Loại mực: Yellow (T6644)
 • Máy dùng: Epson L100, L200
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON T664300
   
 • Mã mực: Mực Epson T664300
 • Loại mực: Magenta (T6643)
 • Máy dùng: Epson L100, L200
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON T664200
   
 • Mã mực: Mực Epson T664200
 • Loại mực: Cyan (T6642)
 • Máy dùng: Epson L100, L200
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON T664100
   
 • Mã mực: Mực Epson T664100
 • Loại mực: Black (T6641)
 • Máy dùng: Epson L100, L200
 • Dung lượng: 70ml
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T103190
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T103190 (T103)
 • Loại mực: Black ( Part T1031 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo T40W, TX600FW, TX610FW, TX550W
 • Dung lượng: 995 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T103290/390/490
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T103290 (T103)
 • Loại mực: Cyan ( Part T1032 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo T1100, T30, T40W, TX510FN, TX600FW, TX610FW, TX550W
 • Dung lượng: 815 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T104190
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T104190 (T1041)
 • Loại mực: Black ( Part T1041 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo C110, CX7300, CX8300, CX9300F, NX220, T1100, T30, T40W, T300F, TX510FN, TX600FN, TX610FN, TX200, TX210, TX400, TX410, TX550W
 • Dung lượng: 790 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T112190/290/390/490/590/690
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T112190 (T82N)
 • Loại mực: Black ( Part T0821 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo, Epson Artisan 725, Epson Artisan 835, R270, R290, R390, RX590, RX610, RX690, T50, TX650, TX700W, TX710W, TX800FW, TX810FW
 • Dung lượng: 330 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T105190/290/390/490
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T105190 (T73N)
 • Loại mực: Black ( Part T0731 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo T11, C110, C79, C90, CX3900, CX4900, CX5500, CX5900, CX6900f, CX7300, CX8300, CX9300f, NX220, T30, T40W, TX300F, TX510FN, TX600FW, TX610FW, T20, T21, TX100, TX110, TX200, TX210, TX400, TX410, TX550W, TX111, T13,
 • Dung lượng: 230 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T049190/290/390/490/590/690
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T049690 (T0490)
 • Loại mực: Light Magenta( Part T0496 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo R210, R230, R310, R350, RX510, RX630, RX650
 • Dung lượng: 430 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T107190/290/390/490
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T107490 (T91N)
 • Loại mực: Yellow ( Part T0914 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo T11, C90, CX550, T20, T21, TX100, TX110, TX111
 • Dung lượng: 200 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T087090/190/290/390/490/790/890/990
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T087990 (T87)
 • Loại mực: Orange ( Part T0879 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo R1900
 • Dung lượng: dự kiến 5.630 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON CT143190/290/390/490
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T143490 (T143)
 • Loại mực: in phun màu vàng
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo BIX2, TBS, L size, ME32,
 • Dung lượng: đang cập nhật
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T141190/290/390/490
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T141390 (T141)
 • Loại mực: in phun màu hồng
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo BIX2, TBS, L size, ME32, ME320
 • Dung lượng: 425 trang đổ phủ 5% Test
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T122100/200/300/400/500/600
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T122100 (T85N)
 • Loại mực: Black ( Part T0851N )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo 1390, T60
 • Dung lượng: đang cập nhật
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON C13T059290/390/490/590/690/790/890/990
   
 • Mã mực: Mực Epson C13T059290 (T059)
 • Loại mực: Cyan ( Part T0592 )
 • Máy dùng: Epson Stylus Photo R2400
 • Dung lượng: 450 trang độ phủ 5%
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in phun màu EPSON T0761/0762/0763/0764
 • Dùng cho máy Epson C58, CX2800
 •    Mực in phun màu EPSON T54190/290/390/490/590/690/790/890/990
 • Dùng cho máy Stylus Photo R800, R1800
 •    Mực in phun màu EPSON T047190/290/390/490
 • Dùng cho máy Epson Stylus C63, C65, C83, CX3500, CX4500, CX6500
 •    Mực in phun màu EPSON T032190/042290/042390/042490
 • Dùng cho máy Epson Stylus C80, C82, CX5100, CX5300
 •    Mực in phun màu EPSON T032190/290/390/490
 • Dùng cho máy Epson Stylus C80
 •    Mực in phun màu EPSON T034190/290/390/490/590/690/790/890
 • Dùng cho máy in Epson Stylus Photo 2100
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Liên Bảo Minh

  192 Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  199/16 - 199/18 Đặng Văn Bi , Thủ Đức
  48 Đường 359, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM
  811 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2,Tp.HCM
  Tel: 0903763900 - (08)22305551, (08)37224541 - (08)37281435 Fax:(08)37224513
  locricoh06@gmail.com

  Lượt truy cập : 1507293

  Copyright © 2008 Lien Bao Minh Co.,Ltd - Website designed by Galace.Net