Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Sản phẩm  |  Liên hệ  |  FAQ  |
Trang chủ
Tin tức
 Máy In
 Máy Fax
 Máy Photocopy
 Máy Photocopy Màu
 Máy Đa Chức Năng
 Máy Chiếu
 Máy Scan
 Máy Hủy Giấy
 Máy Đếm Tiền
 Máy Vi Tính
 Photocopy Nh.khẩu giá rẻ
 Cho Thuê Máy Photocopy Xịn
 Mực in và linh kiện
 Mực In Liên Tục gắn thêm
 Sửa Chữa B.Trì & Nạp Mực
Câu hỏi thường gặp
Liên Hệ


  SẢN PHẨM MỚI


 SẢN PHẨM

   Mực in laser màu CE13A
 
 • Mã mực:HP Color LaserJet CE313A Magenta
 • Loại mực: Laser màu hồng (Part HP126A)
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP1025Series
 • Dung lượng: 1.300 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CE312A
   
 • Mã mực:HP Color LaserJet CE312A Yellow
 • Loại mực: Laser màu vàng (Part HP126A)
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP1025Series
 • Dung lượng: 1.300 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CE311A
   
 • Mã mực:HP Color LaserJet CE311A Cyan
 • Loại mực: Laser màu xanh (Part HP126A)
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP1025Series
 • Dung lượng: 1.300 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CE310A
   
 • Mã mực:HP Color LaserJet CE310A Black
 • Loại mực: Laser màu đen (Part HP126A)
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP1025Series
 • Dung lượng: 2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CE390A
   
 • Mã mực:HP Color LaserJet CB390A Black
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CM6030mfp, CM6040mfp
 • Dung lượng: 19.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CE273A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE273A Yellow
 • Loại mực: Laser màu hồng
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP5525N, CP5525DN, CP5525XH
 • Dung lượng: 15.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE271A Cyan
 • Loại mực: Laser màu xanh
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP5525N, CP5525DN, CP5525XH
 • Dung lượng: 15.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE270A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE270A Black
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP5525N, CP5525DN, CP5525XH
 • Dung lượng: 13.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE263A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE263A Magenta
 • Loại mực: Laser màu hồng
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP4025n, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CM4540 series
 • Dung lượng: 11.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE262A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE262A Yellow
 • Loại mực: Laser màu vàng
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP4025, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CM4540 series
 • Dung lượng: 11.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE261A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE261A Cyan
 • Loại mực: Laser màu xanh
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP4025, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CM4540 series
 • Dung lượng: 11.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE260A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE260A Black
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CP4025, CP4025dn, CP4525n, CP4525dn, CM4540 series
 • Dung lượng: 8.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE323A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE323A Magenta (HP128)
 • Loại mực: Laser màu hồng
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CM1415NF, CP1525NW
 • Dung lượng: 1.300 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE322A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE322A Yellow (HP128)
 • Loại mực: Laser màu vàng
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CM1415NF, CP1525NW
 • Dung lượng: 1.300 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE320A
   
 • Mã mực : HP Color LaserJet CE320A Black (HP128)
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng:HP Color LaserJet CM1415NF, CP1525NW
 • Dung lượng: 2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE530A
 • Mã mực : HP Color LaserJet CC530A Black
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng: HP Color LaserJet CP2025 (Series)
 • Dung lượng: 3.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CC531A
 • Mã mực : HP Color LaserJet CC531A Cyan
 • Loại mực: Laser màu xanh
 • Máy dùng: HP Color LaserJet CP2025 (Series)
 • Dung lượng:  2.800 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CE532A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CC532A Yellow
 • Loại mực: Laser màu vàng
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP2025 Series
 • Dung lượng: 2.800 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi TPHCM
 •    Mực in laser màu CE533A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CC533A Magenta
 • Loại mực: Laser màu đỏ
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP2025 Series
 • Dung lượng: 2.800 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CE250A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CE250A Black
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng: HP Color LaserJet CP3525, CP3530 (Series) 
 • Dung lượng: 5.000 trang
 • Bảo hành: hết mực 
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực in laser màu CE251A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CE251A Cyan
 • Loại mực: Laser màu xanh
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP3525, CP3530
 • Dung lượng: 7.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi TPHCM
 •    Mực in laser màu CE252A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CE252A Yellow
 • Loại mực: Laser màu vàng
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP3525, CP3530
 • Dung lượng: 7.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi TPHCM
 •    Mực in laser màu CE253A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CE253A Magenta
 • Loại mực: Laser màu đỏ
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP3525, CP3530
 • Dung lượng: 7.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi TPHCM
 •    Mực in laser màu CB400A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB400A Black 
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP4005
 • Dung lượng: 7.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi TPHCM
 •    Mực in laser màu CB401A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB401A Cyan
 • Loại mực: Laser màu xanh
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP4005
 • Dung lượng: 7.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CB402A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB402A Yellow
 • Loại mực: Laser màu vàng
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP4005
 • Dung lượng: 7.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CB403A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB403A Magenta
 • Loại mực: Laser màu hồng
 • Máy dùng: HP Colour LaserJet CP4005
 • Dung lượng: 7.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CB380A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB380A Black
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng: HP Color LaserJet CP6015 Series
 • Dung lượng: 16.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TPHCM)
 •    Mực in laser màu CB381A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB381A Cyan
 • Loại mực: Laser mày xanh
 • Máy dùnh: HP Color LaserJet, CM6030, CM6040, CP6015 Series
 • Dung lượng: in được 21.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu CB382A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB382A Yellow
 • Loại mực: Laser mày vàng
 • Máy dùnh: HP Color LaserJet, CM6030, CM6040, CP6015 Series
 • Dung lượng: in được 21.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu CB383A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB383A Magenta
 • Loại mực: Laser mày hồng
 • Máy dùnh: HP Color LaserJet, CM6030, CM6040, CP6015 Series
 • Dung lượng: in được 21.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu CB540A
 • Mã mực: HP Color LaserJet CB540A Black (HP125A)
 • Loại mực: Laser màu đen
 • Máy dùng: HP Color LaserJet CP1515n, CP1510, CP1215, CP1218, CM1312
 • Dung lượng: in được 2.200 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: tận nơi miễn phí (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu CB541A
 • Mã máy: HP Color LaserJet CB541A Cyan (HP125A)
 • Loại mực: Laser màu xanh
 • Máy dùng: HP Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1515, CP1510, CP1518
 • Dung lượng: in được 1.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu CB542A
 • Mã máy: HP Color LaserJet CB542A Yellow (HP125A)
 • Loại mực: Laser màu vàng
 • Máy dùng: HP Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1515n, CP1510, CP1518
 • Dung lượng: in được 1.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu CB543A
 • Mã máy: HP Color LaserJet CB543A Magenta (HP125A)
 • Loại mực: Laser màu hồng
 • Máy dùng: HP Color LaserJet CM1312, CP1215, CP1515n, CP1510, CP1518
 • Dung lượng: in được 1.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu Q6000A
 • Mã mực: HP Color LaserJet Q6000A (HP124A)
 • Loại mực: Laser màu đen 
 • Máy dùng: HP Color LaserJet 1600, 2600n, 2605, CM1015, CM1017 
 • Dung lượng: 2.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu Q6001A
 • Mã mực: HP Color LaserJet Q6001A Cyan (HP124A)
 • Loại mực: Laser màu xanh
 • Máy dùng: HP Color LaserJet 1600, 2600n, 2605, CM1015, CM1017 
 • Dung lượng: 2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu Q6002A
 • Mã mực: HP Color LaserJet Q6002A Yellow (HP124A)
 • Loại mực: Laser màu vàng
 • Máy dùng: HP Color LaserJet 1600, 2600n, 2605, CM1015, CM1017 
 • Dung lượng: 2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 •    Mực in laser màu Q6003A
 • Mã mực: HP Color LaserJet Q6003A Magenta (HP124A)
 • Loại mực: Laser màu hồng
 • Máy dùng: HP Color LaserJet 1600, 2600, 2605, CM1015, CM1017 
 • Dung lượng: 2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lưu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (Tp HCM)
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Liên Bảo Minh

  192 Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  199/16 - 199/18 Đặng Văn Bi , Thủ Đức
  48 Đường 359, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM
  811 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2,Tp.HCM
  Tel: 0903763900 - (08)22305551, (08)37224541 - (08)37281435 Fax:(08)37224513
  locricoh06@gmail.com

  Lượt truy cập : 1507348

  Copyright © 2008 Lien Bao Minh Co.,Ltd - Website designed by Galace.Net