Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Sản phẩm  |  Liên hệ  |  FAQ  |
Trang chủ
Tin tức
 Máy In
 Máy Fax
 Máy Photocopy
 Máy Photocopy Màu
 Máy Đa Chức Năng
 Máy Chiếu
 Máy Scan
 Máy Hủy Giấy
 Máy Đếm Tiền
 Máy Vi Tính
 Photocopy Nh.khẩu giá rẻ
 Cho Thuê Máy Photocopy Xịn
 Mực in và linh kiện
 Mực In Liên Tục gắn thêm
 Sửa Chữa B.Trì & Nạp Mực
Câu hỏi thường gặp
Liên Hệ


  SẢN PHẨM MỚI


 SẢN PHẨM

   Drum PANASONIC KX-FAT402E
 • Mã Drum:Drum KX-FAT402ENew
 • Máy dùng: Panasonic KX-MB3020, KX-MB3015
 • Tuổi thọ: 15.000 trang ( ISO/IEC 19752 Standard )
 • Bảo hành: không
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 •    Mực PANASONIC KX-FAT401E
   
 • Mã mực:Toner KX-FAT401E New
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: Panasonic KX-MB3020, KX-MB3015
 • Dung lượng: 5.000 trang ( ISO/IEC 19752 Standard )
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 460.000đ/lần bơm
 •    Mực PANASONIC KX-FAD412
   
 • Mã drum: Panasonic KX-FAD412
 • Loại drum: Drum bộ chính hãng
 • Máy dùng: Panasonic KX-MB2010, KX-MB2025, KX-MB2030,KX-MB1900, KX-MB2003,KX-MB2020,KX-MB2033,KX-MB2008,KX-MB2038,KX-MB2000
 • Tuổi thọ:6.000 trang
 • Bảo hành: không
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM
 • Dịch vụ thay drum khi bản in lem, tuổi thọ drum đã hết, hoặc trày xước
 • Thay Drumrời: giá 460.000đ/cây
 • Thay trục cao xu: giá 270.000đ/bộ
 •    Mực PANASONIC KX-FAT411
   
 • Mã mực:Toner KX-FAT411
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: Panasonic KX-MB2010, KX-MB2025, KX-MB2030, KX-MB1900, KX-MB2003, KX-MB2020, KX-MB2033, KX-MB2008, KX-MB2038, KX-MB2000
 • Dung lượng:2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM) 
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 160.000đ/lần bơm
 •    Mực PANASONIC KX-FA85
   
 • Mã mực:Toner KX-FA85
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: Panasonic KX-FL801, KX-FL802, KX-FL851, KX-FL811, KX-FL852, KX-FL812, KX-FLP882
 • Dung lượng:2.500 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 150.000đ/lần bơm
 •    Drum PANASONIC KX-FA86
   
 • Mã drum:Cartridge Drum KX-FA86
 • Loại drum: Drum bộ chính hãng
 • Máy dùng: PanasonicKX-FL801,KX-FL802,KX-FL851,KX-FL811, KX-FL852,KX-FL812,KX-FLP882
 • Tuổi thọ:10.000 trang
 • Bảo hành: không
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ thay drum khi bản in lem, tuổi thọ drum đã hết, hoặc trày xước
 • Thay Drumrời: giá 460.000đ/cây
 • Thay trục cao xu: giá 270.000đ/bộ
 •    Mực PANASONIC KX-FA83
   
 • Mã mực:Toner KX-FA83
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: Panasonic KX-FL511, KX-FL512, KX-FL513, KX-FL540, KX-FL541, KX-FL542, KX-FL543, KX-FL611, KX-FL612, KX-FL613,KX-FL651, KX-FL652, KX-FL653, KX-FL662, KX-FL672
 • Dung lượng:800 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 160.000đ/lần bơm
 •    Drum PANASONIC KX-FA84
   
 • Mã drum:Cartridge Drum KX-FA84
 • Loại drum: Drum bộ chính hãng
 • Máy dùng: PanasonicKX-FL511,KX-FL512,KX-FL513,KX-FL540,KX-FL541,KX-FL542, KX-FL543,KX-FL611,KX-FL612,KX-FL613,KX-FL651,KX-FL652,KX-FL653,KX-FL662,KX-FL672
 • Tuổi thọ:10.000 trang
 • Bảo hành: không
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ thay drum khi bản in lem, tuổi thọ drum đã hết, hoặc trày xước
 • Thay Drumrời: giá 460.000đ/cây
 • Thay trục cao xu: giá 270.000đ/bộ
 •    Mực PANASONIC KX-FA92
 • Mã mực: Toner KX-FA92
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: Panasonic KX-MB262, KX-MB772
 • Dung lượng:2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 160.000đ/lần bơm

 •    Drum PANASONIC KX-FA93
   
 • Mã drum:Cartridge Drum KX-FA93
 • Loại drum: Drum bộ chính hãng
 • Máy dùng: Panasonic KX-MB262, KX-MB772
 • Tuổi thọ : 6.000 trang
 • Bảo hành: không
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ thay drum khi bản in lem, tuổi thọ drum đã hết, hoặc trày xước
 • Thay Drum rời : giá 460.000đ/cây
 • Thay trục cao xu: giá 270.000đ/bộ
 •    Mực PANASONIC KX-FA76
   
 • Mã mực:Toner KX-FA76
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: Panasonic KX-FL501, KX-FL502, KX-FL503, KX-FL521,
 • KX-FL523, KX-FLM551, KX-FLM552, KX-FLM553, KX-FLB751, KX-FLB752,
 • KX-FLB753, KX-FLB755, KX-FL756, KX-FLB758, FL502
 • Dung lượng:2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 140.000đ/lần bơm
 •    Drum PANASONIC KX-FA78
   
 • Mã Drum:Cartridge Drum KX-FA78
 • Loại Drum: Drum bộ chính hãng
 • Máy dùng: PanasonicKX-FL501,KX-FL502,KX-FL503,KX-FL521,
 • KX-FL523,KX-FLM551,KX-FLM552,KX-FLM553,KX-FLB751,KX-FLB752,
 • KX-FLB753,KX-FLB755,KX-FL756, KX-FLB758, FL502
 • Tuổi thọ:6.000 trang
 • Bảo hành: không
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)This item ships free
 • Dịch vụ thay drum khi bản in lem, tuổi thọ drum đã hết, hoặc trày xước
 • Thay Drumrời: giá 460.000đ/cây
 • Thay trục cao xu: giá 270.000đ/cây
 •    Mực PANASONIC KX-FA88
   
 • Mã mực:Toner KX-FA88E
 • Loại mực: Laser trắng đen
 • Máy dùng: Panasonic KX-FL401, KX-FL402, KX-FL403, KX-FL422
 • KX-FL411, KX-FL412, KX-FL413
 • Dung lượng:2.000 trang
 • Bảo hành: hết mực
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ chọn thêm khi hết mực để giảm chi phí giá thành bản in
 • Bơm mực lại: giá 160.000đ/lần bơm
 •    Drum PANASONIC KX-FA89
   
 • Mã drum:Toner KX-FA89E
 • Loại drum: Drum bộ chính hãng
 • Máy dùng: PanasonicKX-FL402, KX-FL422
 • Tuổi thọ:10.000 trang
 • Bảo hành: không
 • Lứu ý: giá chưa bao gồm vat 10%
 • Giao hàng: miễn phí phạm vi (TP-HCM)
 • Dịch vụ thay drum khi bản in lem, tuổi thọ drum đã hết, hoặc trày xước
 • Thay Drumrời: giá 460.000đ/cây
 • Thay trục cao xu: giá 270.000đ/bộ
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Liên Bảo Minh

  192 Nguyễn Cư Trinh, Q.1
  199/16 - 199/18 Đặng Văn Bi , Thủ Đức
  48 Đường 359, P.Phước Long B, Q.9, Tp.HCM
  811 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2,Tp.HCM
  Tel: 0903763900 - (08)22305551, (08)37224541 - (08)37281435 Fax:(08)37224513
  locricoh06@gmail.com

  Lượt truy cập : 1507318

  Copyright © 2008 Lien Bao Minh Co.,Ltd - Website designed by Galace.Net